Kövess minket
https://hu.impreunapentruromania.ro/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

Cikkek

G4Media: az Európai Unió határozat tervezete a romániai jogállamot illetően valóságos vádirat a PSD ellen

Az Európai Unió határozat tervezete a romániai jogállamot illetően igen erős szavakat használ a romániai hatóságokkal szemben a G4Media.ro szerint. A tervezet megemlíti a PSD-ALDE koalíció által véghez vitt törvénymódosítást az igazságügy, a korrupcióellenes harc terén, valamint a sajtóval és a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatban. A határozat az Európai Parlament igazságügyi és szabadságjogi bizottságában (LIBE) képviselt politikai csoportok megállapodásának eredménye.

A rendkívül kemény hangú tervezet lényegében egy vádirat a nagy változtatások ellen, amelyeket a Parlament és a Kormány az igazságügy, a korrupcióellenes harc és egyéb kulcsfontosságú területeken hajtott végre, mint a szólásszabadság és a civil társadalom szabadsága.

A tervezet elítéli a csendőrök és a rendőrség „erőszakos és aránytalan beavatkozásait” az augusztus 10-i tiltakozó megmozduláson.

A határozat vázlatának 13 pontja:

Az Európai Parlament:

 1. létfontosságúnak tekinti az EUSZ [Európai Unióról szóló szerződés] 2. cikkében felsorolt közös európai értékek biztosítását és teljes mértékű tiszteletben tartását, úgy, ahogy azok az Európai Unió Alapjogi Chartájában szerepelnek;
 2. mély aggodalmát fejezi ki az igazságszolgáltatásra és a büntetőjogi eljárásokra vonatkozó jogszabályok megváltoztatásával kapcsolatban, különösen amiatt, hogy ezek strukturális módon alááshatják az igazságügy függetlenségét és képességét, hogy hatékonyan küzdjön a korrupció ellen, és a jogállamiságot gyengítik;
 3. elítéli a rendőrségi erők aránytalan és erőszakos beavatkozását a 2018. augusztusi bukaresti tüntetésen;
 4. felhívja a román hatóságokat, hogy garantálják az intézmények közötti együttműködés átlátható és legális alapját, illetve kerüljenek minden beavatkozást, amely meghaladnák a fékek és ellensúlyok rendszerét; kéri továbbá a parlamenti ellenőrzés megerősítését a hírszerző szolgálat felett.
 5. ösztönzi a román hatóságokat, hogy küszöböljenek ki minden olyan intézkedést, amely felmentené a hivatali korrupciót, illetve alkalmazzák az országos korrupcióellenes stratégiát.
 6. nyomatékosan ajánlja a nem-kormányzati szervezetek finanszírozására, szerveződésére és működésére vonatkozó jogszabályok újragondolását, tekintettel arra, hogy ezek megfélemlítően hatnak a civil társadalomra, és ellenkeznek a szabad szerveződéshez és a privát élethez való joggal, és kéri e jogszabályok hozzáigazítását az EU-s keretekhez;
 7. komoly aggodalmát fejez ki a sajtószabadság politikai korlátozását illetően, és azon törvénytervezet miatt, amely büntetetné Románia gyalázását külföldön, és ezt újra a Büntető Törvénykönyv hatáskörébe utalná;
 8. sürgeti a Parlamentet és Románia Kormányát, hogy ültesse gyakorlatba teljes mértékben az Európai Tanács, a GRECO (Korrupció Ellen Fellépő Államok Csoportja) és a Velencei Bizottság javaslatait, illetve tartózkodjon minden olyan reformtól, amely veszélyeztetheti a jogállamiságot, beleértve az igazságszolgáltatás függetlenségét; sürgeti a civil társadalom bevonását és a fentebb említett kérdések transzparens és átfogó tárgyalását; arra bíztatja, hogy az említett jogszabályokkal kapcsolatban kérje ki előzetesen a Velencei Bizottság értékelését, azok végérvényes engedélyezése előtt.
 9. felhívja a román kormányt, hogy működjön közre az Európai Bizottsággal a lojális együttműködés elve alapján, amint azt a Szerződés előírja;
 10. ismételten sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság úgy döntött, hogy nem teszi közzé az EU korrupcióellenes 2017-es jelentését, és határozottan kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdje el újból az korrupcióellenes tevékenység évenkénti megfigyelését minden tagállamban; felhívja a Bizottságot, hogy egyértelmű mutatókat és azonos, könnyen alkalmazható kritériumokat határozzon meg, amelyek segítségével mérni lehessen a korrupció mértékét a tagállamokban, és értékelni lehessen a korrupcióellenes politikákat, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Európai Parlamenti 2016. március 8-i állásfoglalása szellemében, amely jóváhagyta a csalás elleni küzdelemről szóló 2014. évi éves jelentést.
 11. nyomatékosan kéri egy rendszeres, tervszerű és objektív megfigyelés- és párbeszéd folyamat bevezetésétt, valamennyi tagállam bevonásával, az EU alapvető értékei, – a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállamiság védelmében, a Tanács, a Bizottság, valamint a Parlament részvételével, a 2016. október 25-i Határozata értelmében, amely a demokrácia, az alapvető jogok és a jogállam védelmét szolgáló EU-s mechanizmust vezet be (DRF paktum); újjólag kijelenti, hogy ez a mechanizmus évekénti jelentést kell magába foglaljon specifikusan az egyes országokra vonatkozó javaslatokkal.
 12. azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a szerződések védelmezőjeként felügyelje a román hatóságok lépéseit az ajánlások végrehajtása céljából, továbbra is támogava Romániát a megfelelő megoldások megtalálásában.
 13. Az elnökre hárul az a feladat, hogy az Európai Bizottság, a Tanács, valamint a tagállamok kormányai és parlamentjei, illetve Románia elnöke felé továbbítsa a jelen határozatot.

Az Európai Parlament politikai csoportjainak vezetői csütörtökön, november 8-án vitatják meg a határozatot. Egyetértés esetén a határozat megszavazására november 14-én, a plenáris ülésen kerül sor.

(ford. Balla Melinda)