Kövess minket
https://hu.impreunapentruromania.ro/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

RO+ Hírek

Dacian Cioloș az oktatásról: A társadalom nem alakul át egyszerűen az oktatásügy átszervezésével. Ha nem változunk meg mindannyian, nem fogunk haladni

FOTO Steluța Popescu

A Románia Együtt Mozgalom (RO+) alapítója, Dacian Cioloș, egy beszélgetés során arról beszélt csütörtökön, Slobozián, hogy a romániai társadalom átalakulása minden egyes állampolgártól függ; a megoldásnak nem az állam csúcsán kell megszületnie, hanem a bázison. A volt miniszterelnök szerint Románia csak így juthat előbbre, és csak így győzheti meg a külföldön élő román állampolgárokat, hogy hazatérjenek.

„Számunkra világos, hogy a romániai oktatásban paradigmaváltásra van szükség, mert a rendszer ma a memorizálásra és a tanultak visszamondására alapoz, és ezt a magatartásmintát a társadalomban is megtaláljuk. Az emberek a TV előtt ülnek, látnak valamit, de nem gondolkodnak, csak elismétlik, visszaadják azt, amit a TV-ben hallottak. Paradigmaváltásra van szükség; ezt az oktatási módot, amely során a gyermekeket ara tanítják, hogy bemagoljanak és felmondjanak dolgokat, olyan módszerek kell, hogy felváltsák, amelyek révén a gyermekek elsajátítják a kritikai gondolkodást, az elemzőkészséget, megtanulják, hol kell felkutatni az információt, hogyan kell azt felhasználni, egyszerűen szólva képessé kell válniuk a saját fejükkel gondolkodni”, állapította meg Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș ebben az összefüggésben arra mutatott rá, hogy a Románia Együtt Mozgalom (RO+) olyan törvénymódosítást tervez, amely rugalmasabbá teszi a tantervet, és nagyobb szabadságot ad a tanárnak arra, hogy új oktatási módszereket vezessen be, amelyek ösztönzik a diák kreativitását.

„2016-ban azt tapasztaltam, hogy oktatási rendszerünkben a tanárok egy része így is gondolkodik és dolgozik, de kirekesztik őket, ezért csak titokban mernek így tanítani, a tanterv keretein vagy az iskolán kívül; mégis megteszik, mert hisznek küldetésükben, abban, amit tesznek. Ezért egyik első lépésként ezeknek a tanároknak lehetővé tennénk, hogy törvényes keretek között dolgozzanak, hogy kreatív módon dolgozzanak a gyermekekkel. Olyan törvénymódosítást tervezünk, amely lehetővé tenné, hogy az iskola döntsön a tantervről. Úgy gondoljuk, hogy ezáltal fokozatosan, az iskolában megnyilvánuló alkotókészség kibontakoztatásával meg lehetne oldani a problémák egy részét, és a hangsúly áttevődne az iskolára, mint az oktatásügy kulcsfontosságú intézményére. (…) Az iskolaigazgatói állások elfoglalására rendezett versenyvizsga lehetőséget adna arra, hogy kompetens és nyitott embereket vonjunk be”, nyilatkozta Dacian Cioloș.

A Románia Együtt Mozgalom (RO+) alapítója ismételten kiemelte, hogy a román állampolgárok csak akkor tudják átalakítani társadalmukat, ha közösen cseleksznek, és építő dialógus nyomán ők maguk tudják beazonosítani a megoldásokat. „Mi nagyfokú kisebbrendűségi érzésben szenvedünk, nagyon foglalkoztat, hogy mit gondolnak rólunk a külföldiek, de másrészt hihetetlenül büszkék vagyunk, és nehezen fogadjuk el, hogy bizonyos dolgokat meg kell tanulnunk. Más társadalmakban ez a civil párbeszéd nagyon közvetlenül folyik. Nálunk szégyennek számít, mert így neveltek minket. A társadalom nem fog megváltozni egyszerűen azáltal, hogy az oktatásügyi rendszert átalakítjuk. Ha mi magunk nem változunk meg valamennyien a társadalom minden szintjén, nem fogunk tudni haladni. Ezeket a lépéseket nem tudjuk egy törvénnyel vagy kormányhatározattal elérni. Ha nem alakítjuk ki a társadalmi és civil párbeszéd különböző szintjeit, csak az önzést és az individualizmust fokozzuk, ez pedig kárunkra lesz”, mondta Dacian Cioloș, kiemelve, „hogy ha egymás között nem folytatunk eszmecserét, nem fogunk fejlődni”.

A volt miniszterelnök kiemelte, hogy mind a Románia 100 Platformra, mind a Románia Együtt Mozgalomra (RO+) szükség van, mert mindkettő a párbeszéd és az elköteleződés lehetőségeinek széles skáláját teremti meg minden román állampolgár számára: „Annak a projektnek, amit felvállaltunk, nemcsak a politikai hatalom megszerzése a célja, ugyanis miután 2016-ban kormányon voltunk, meg vagyunk győződve arról, hogy ez távolról sem elég. A dolgok nem változnak meg egyszerűen az által, hogy a miniszterelnök és néhány miniszter meghoz bizonyos döntéseket”.

Ebben az összefüggésben Dacian Cioloș fontosnak tartotta leszögezni, hogy nem elég hatalomra jutni bizonyos változások eszközlésére, ha a társadalom részéről nincs meg az elköteleződés, a felvállalás. „Ha meg akarjuk változtatni a dolgokat, együtt kell haladnunk, (…) szükség van arra, hogy az emberek bekapcsolódjanak. (…) Nekünk ma arról kell meggyőznünk az embereket, hogy nem jó az, ha a miniszter egy büntetett előéletű személy. Ez egy normális világban elemi kérdés, a józan ész mondja, nem kéri senki, hogy ezt elmagyarázd; az illető szégyenében azonnal lemond. Azért beszélek értékekről és elvekről. Ha itthon elvégezzük azt, amit meg kell tennünk, a külföldre távozott román állampolgárokat is hazahozhatjuk”, nyilatkozta a Románia Együtt Mozgalom (RO+) alapítója.

(ford. Zamfir Korinna)